Chè Thanh Long

  • Thành phần: Thanh Long, thạch, nước cốt dừa
  • 30K .
  • Chén to 30K .
  • Chén nhỏ 20K .