Chè ngọc thạch

  • Thành phần: Thạch, nước cốt dừa
  • 30K .
  • Chén to 30K .
  • Chén nhỏ 20K .